Stanovanja ob Rinži
Kočevje

Kontaktirajte nas

Kočevje

Mesto Kočevje

Mesto Kočevje je upravno, gospodarsko in kulturno središče Kočevske.

Kočevska leži med Loško in Ribniško dolino na severu, Belo Krajino na vzhodu ter Kolpo in Čabranko na jugu. Zavzema površino 555,4 km2 površine, v 86 naseljih v občini Kočevje pa živi 16.558 prebivalcev.

Kočevska pokrajina spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije in tudi Srednje Evrope. 90% pokrajine pokrivajo gozdovi, med katerimi prevladujejo dinarski gozdovi jelke in bukve.

Zgodovina

Kočevsko zaznamuje posebna zgodovina. Skoraj 600 let so tu živeli kočevski Nemci, ki so predstavljali kulturni in jezikovni otok sredi slovenskega ozemlja. Spomini nanje živijo še danes po deželi, največ pa jih je shranjenih v Pokrajinskem muzeju. Le-ta domuje v nekdanjem Sokolskem, danes Šeškovem domu, kjer je leta 1943 zasedal zbor odposlancev slovenskega naroda.

Občina Kočevje

Občina Kočevje je največja občina v Republiki Sloveniji in predstavlja največjo zalogo lesne biomase. Gre za ozemlje, ki ga krasijo sklenjeni gozdovi, neokrnjena narava in izjemen turistični potencial. Velikost pa predstavlja tudi naravne omejitve: vzdrževanje zahtevne instrastrukturne mreže zaradi razpršene poselitve občine ter podedovana oddaljenost občine od glavnega mesta Ljubljane, kar se odraža v podhranjenosti investicij v cestno in železniško ter elektronsko omrežje.

Oddaljenost

2 km

Kočevski Rog

60 km

Ljubljana

47 km

Novo mesto

52 km

Avtocesta

Občina Kočevje je največja občina v Republiki Sloveniji in predstavlja največjo zalogo lesne biomase. Gre za ozemlje, ki ga krasijo sklenjeni gozdovi, neokrnjena narava in izjemen turistični potencial. Velikost pa predstavlja tudi naravne omejitve: vzdrževanje zahtevne instrastrukturne mreže zaradi razpršene poselitve občine ter podedovana oddaljenost občine od glavnega mesta Ljubljane, kar se odraža v podhranjenosti investicij v cestno in železniško ter elektronsko omrežje.

Kontaktni obrazec