Zasnova

Objekt je zasnovan kot večstanovanjski objekt, s pritličjem in štirimi nadstropji (p+4). Stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo funkcionalno izrabo površin, hkrati pa tudi ugodno bivanje. Zunaj so zagotovljena parkirna mesta (1,5 PM/ stanovanjsko enoto). V pritličju je še kolesarnica in toplotna postaja.

Vse etaže so medsebojno povezane s stopniščem in osebnim dvigalom.

 

Temelji

Temelji objekta so pasovni AB dimenzij 70/80. Temelji so grajeni  na ne armirani podložni beton debeline 10cm. Stebri stojijo na samostojnih točkovnih temeljnih ploščah dimenzij 70/250. Dvigalo je ločeno od glavnega objekta in ima svojo temeljno ploščo. Temelji so armiranobetonski iz betona kvalitete C25/30.

 

Zidovi

Zunanje nosilne stene so armirano betonske (AB), debeline 20cm. Notranje nosilne stene so opečne in AB debeline 20cm in predelne stene s porolit zidaki debeline 12cm. Po sredini objekta teče mavčno – kartonska  stena debeline 25cm za instalacije. Vse zidovi  so  fino ometani, zaglajeni  in opleskani  s pol disperzijsko barvo.

 

Stopnice

Notranje enoramne stopnice s podestom so narejene iz armiranega betona (C25/30). Nastopne ploskve in čela so obdelane s kamnitimi oblogami. Zunanje stopnice se izvede za premagovanje višinske razlike do vhodnih vrat.

 

Ostrešje – streha

Streha je izvedena kot enostavna lesena dvokapnica naklona 20 stop..  Streha je krita z opečnim  zareznikom. Streha objekta je izvedena z  napušči dimenzij 44cm in od 10cm – 20cm nad loggami. Vsi kleparski zaključki so izvedeni iz nerjaveče pločevine.

 

Žlebovi

Horizontalni žlebovi so iz nerjaveče pločevine polkrožnega prereza. Vertikalne odtočne cevi so iz  nerjaveče pločevine okroglega prereza in so preko peskolovov speljane v  bližnji vodotok.

 

Kanalizacija

Odpadne vode se vodijo v javni kanal preko jaška, ki je vezan na obstoječ priključek v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode. Odpadne vode se vodijo v javni kanal preko jaška, ki je vezan na obstoječ priključek v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode.

 

Fasada

Je izvedena kot t.i. silikat  tankoslojna fasada s stiroporom, debeline 16cm. Ometana fasada z mineralnim ometom v svetlih tonih.

 

Izolacije

Toplotne izolacija objekta zadostuje pravilniku o toplotni zaščiti stavb. Streha je  izolirana s 30 cm debelo toplotno izolacijo (kamena ali steklena volna) na ploščo, oziroma na med vmesne lege.  Vsi tlaki v objektu so toplotno izolirani s stiroporom debeline 6cm razen v pritličju 10cm.

 

Obdelave

SKUPNI DELI:  vsi skupni deli so finalno izdelani. Stopnišča in skupni hodniki so obloženi s naravnim kamnom , stene so barvane z belo pol disperzijsko barvo. V  kolesarnici je po tleh cementni estrih prevlečen s protiprašnim premazom, stene so zidarsko obdelane.

STENE IN STROPOVI:  notranje površine AB plošč so brušene, glajene z izravnalno maso in finalno barvane z belo pol disperzijsko barvo. Vse AB stene  so ometane,  glajene z izravnalno maso in finalno barvane z belo pol disperzijsko barvo. Stene v kopalnicah so do stropa obložene s keramičnimi ploščicami.

TLAKI: izvedeni so klasični cementni estrihi s predpisano toplotno izolacijo. Finalni tlak v bivalnih prostorih je panelni hrastov parket z nizkimi zaključnimi letvicami. V kopalnicah,  WC-jih in loggah  je keramična obloga. V kolesarnici  in kotlovnici so izvedeni cementni estrihi zaščiteni s protiprašnim premazom.

STAVBNO POHIŠTVO: Okna in balkonska in vhodna vrata so iz PVC-ja v beli barvi, zastekljena s tri slojno  zasteklitvijo. zastekljena s tri slojnim steklom. Zunanje in notranje police so iz naravnega kamna.  

Notranja vrata so lesena ­ - suho montažna. Vhodna vrata so lesena na jekleni konstrukciji protipožarna in zvočno izolativna, protivlomna in dimotesna.

SANITARNA KERAMIKA: v kopalnicah in WC-jih so vgrajeni tipski sanitarni elementi srednjega cenovnega razreda v skladu s PZI projektom, kopalne kadi so suho montažne izvedbe. Sanitarni prostori niso opremljeni z drobno sanitarno opremo.

ZUNANJA UREDITEV: Okolica objekta bo urejena po projektu zunanje ureditve. Dostopi do objekta in pešpoti bodo tlakovani, ostale površine se izvedejo kot zelene površine. Atriji so med seboj ločeni z lahko kovinsko mrežo odporno proti zunanjim vplivom, katera nudi zadostno zasebnost med atriji.

KOMUNALNI PRIKLJUČKI: Objekt je preko predvidenih priključkov priključen na obstoječe komunalne vode in sicer vodovod, kanalizacijo, elektriko, TK in vročevod.

 

Instalacije

ELEKTRO INSTALACIJE

Stanovanja: vsako stanovanje je preko svojega merilnega mesta priključeno na javno elektro omrežje. V vsakem stanovanju je instaliran razdelilec z varovalnimi elementi, izvedeni so vsi razvodi za jako točno instalacijo, zaključeni z vtičnicami in stikali. Svetila niso predmet ponudbe, razen »plafonjer« v kopalnicah in loggah, v ostalih prostorih bodo vgrajena grla za žarnice. V stanovanjih bo izvedeno ožičenje za priključek na sistem telefonskega omrežja in antenske instalacije. Vsako stanovanje ima vgrajeno govorno napravo – domofon za pogovor med glavnim vhodom in stanovanjem, z možnostjo električnega odpiranja glavnih vrat iz posameznega stanovanja. V stopniščih, oziroma skupnih hodnikih posameznih etaž bodo vgrajeni gasilni aparati.

Skupni prostori: Na  hodnikih  in stopniščih je izvedena električna instalacija za splošno in varnostno razsvetljavo. Pri glavnih vhodnih vratih bo vgrajen pozivni tablo s povezavo v stanovanju vgrajeno govorno napravo, z možnostjo električnega odpiranja vhodnih vrat iz posameznega stanovanja.

OGREVANJE: Objekt bo priključen na vročevod. Ogrevanje se izvaja preko glavne toplotne postaje v pritličju. V stanovanjih  bo izveden dvocevni radijatorski razvod s panelnimi jeklenimi radiatorji.

VODOVOD: vsako stanovanje ima svojo interno merilno mesto za hladno vodo. Priprava tople vode se vrši preko elektro bojlerjev.

 

Odgovorni vodja projekta: Boris Kajin u.d.i.a. ZAPS 0276 A

Kontaktni obrazec